Visparejie noteikum

Vispārējie noteikumi

Standarta uzņēmējdarbības noteikumi un informācija klientiem

I. Standarta uzņēmējdarbības noteikumi

1. Pamatnoteikumi

(1) Šie uzņēmējdarbības noteikumi tiks piemēroti visiem līgumiem, kurus jūs noslēdzat ar mums kā piegādātāju (Amstaff Wear GmbH), izmantojot tīmekļa vietni www.amstaff.de. Jūsu noteikumu iekļaušana šajos līgumos netiek pieļauta, ja vien nav noteikta citāda kārtība.

(2) “Patērētājs” šo noteikumu izpratnē ir katra fiziska persona, kura veic tiesisku darījumu, kas nekādā ziņā nav saistīts ar tā komercdarbību vai personīgo profesionālo darbību. Termins “komersants” nozīmē katru fizisko, juridisko vai tiesiski atbildīgo partnerību, kas veic darījumu savas personīgās profesionālās vai komercdarbības ietvaros.

2. Līguma slēgšana

(1) Līguma priekšmets ir produktu tirdzniecība.

(2) Ievietojot attiecīgo produktu mūsu tīmekļa vietnē, mēs sniedzam jums saistošu piedāvājumu noslēgt pārdošanas līgumu uz noteikumiem, kas minēti produkta aprakstā.

(3) Pirkuma līgums tiek slēgts, izmantojot tiešsaistes iepirkumu grozu, šādā kārtībā:
Pirkšanai paredzētie produkti tiek pārvietoti uz “iepirkumu grozu”. Jūs varat izvēlēties iepirkumu grozu, nospiežot attiecīgās pogas uz navigācijas joslas un jebkurā laikā veikt izmaiņas tajā.
Pēc ienākšanas “Izrakstīšanās” lapā un nepieciešamo personas datu, maksājuma un nosūtīšanas informācijas ievadīšanas, visa pasūtījuma informācija vēlreiz tiek parādīta pasūtījuma kopsavilkuma lapā.
Ja izmantojāt tūlītējo maksājumu sistēmu (piemēram, PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon-Payments, Postpay, Sofortüberweisung), lai saņemtu maksājumus, pasūtījuma kopsavilkuma lapā parādīsies norāde uz mūsu tiešsaistes veikalu, vai arī jūs novirzīs uz tūlītējo maksājumu pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietni.
Ja esat novirzīts uz tūlītējo maksājumu sistēmu, izdariet izvēli un ievadiet atbilstošo informāciju. Pēc tam jūs atgriezīsieties mūsu tiešsaistes veikala pasūtījuma kopsavilkuma lapā.
Jums ir iespēja pārbaudīt visus datus pirms pasūtījuma nosūtīšanas, veikt izmaiņas tajos (ko var izdarīt arī ar tīmekļa pārlūka funkciju “atpakaļ”) vai anulēt pirkuma darījumu.
Nospiežot pogu “Veikt pasūtījumu ar samaksas pienākumu”, lai iesniegtu pasūtījumu, jūs apliecināt pasūtījuma pieņemšanu juridiski saistošā veidā, ar kuru tiek noslēgts pirkuma līgums.

(4) Pasūtījuma izpilde un visas nepieciešamās informācijas, kas saistīta ar līguma slēgšanu, nosūtīšana tiek veikta e-pastā pusautomātiskā veidā. Šī iemesla dēļ jums ir jāpārliecinās, ka esat iesniedzis pareizu e-pasta adresi, un tādējādi attiecīgo e-pasta ziņojumu saņemšana ir garantēta. Jo īpaši jums ir jāpārliecinās, ka SPAM filtrs nebloķē attiecīgos e-pastus.

3. Īpašās vienošanās par piedāvātajiem apmaksas veidiem

(1) Spēkā esamības pārbaude
Ja jūs veicat priekšapmaksu, piemēram, apmaksājot rēķinu vai debeta paziņojumu, jūsu dati tiks nosūtīti uz PayPal (Europe) S.ŕ r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg to spēkā esamības pārbaudes veikšanai, izmantojot matemātiski-statistisko procesu, lai aizsargātu mūsu tiesiskās intereses. Mēs paturam tiesības atteikties no rēķina vai debeta paziņojuma apmaksas veida, pamatojoties uz spēkā esamības pārbaudes rezultātiem.

(2) Pēcapmaksa ar Klarna
Sadarbībā ar Klarna mēs piedāvājam jums pēcapmaksu kā maksājuma veidu. Maksājums jāveic 14 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma. Rēķins tiek izrakstīts nekavējoties pēc preču nosūtīšanas, un tas tiks nosūtīts jums e-pastā vai kopā ar precēm. Maksājums tiek veikts Klarna. Lūdzam ņemt vērā, ka Klarna konts ir pieejams tikai patērētājiem. Pilns pēcapmaksas noteikumu teksts ir atrodams šeit. Ja maksājums tiek veikts ar Klarna starpniecību, tiešsaistes veikals iekasē samaksu 1,50 eiro apmērā par katru pasūtījumu.

Paziņojums par privātumu
Klarna pārbaudīs un analizēs jūsu informāciju, un var veikt datu apmaiņu ar citiem uzņēmumiem un kredītu uzraudzības iestādēm, ja tam ir pamatots iemesls un nepieciešamība. Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar pašreiz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar Klarna Datu aizsardzības noteikumiem.

(3) Samaksa pa daļām ar Klarna

Sadarbībā ar Klarna mēs piedāvājam jums samaksas veikšanu pa daļām kā maksājuma veidu. Lūdzam ievērot, ka Klarna piedāvātā iespēja veikt samaksu pa daļām ir pieejama tikai patērētājiem, un maksājums tiek veikts Klarna. Izmantojot Klarna finanšu pakalpojumus, jūs varat ērti veikt ikmēneša maksājumu vismaz 1/24 apmērā no kopējās summas (ne mazāk, kā 6,95 EUR). Plašāka informācija par Klarna sniegto iespēju veikt samaksu pa daļām, tostarp Vispārējie noteikumi un Standarta Eiropas patērētāju kredīta informācija ir pieejama šeit.

Paziņojums par privātumu
Klarna pārbaudīs un analizēs jūsu informāciju, un var veikt datu apmaiņu ar citiem uzņēmumiem un kredītu uzraudzības iestādēm, ja tam ir pamatots iemesls un nepieciešamība. Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar pašreiz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar Klarna Datu aizsardzības noteikumiem.

4. Paturēšanas tiesības, īpašumtiesību saglabāšana

(1) Jūs varat izmantot preču paturēšanas tiesības tikai tad, ja attiecīgajā situācijā prasības ir saistītas ar tām pašām līgumiskajām attiecībām.

(2) Preces paliek mūsu īpašumā līdz pilnas pirkuma maksas veikšanai.

5. Atbildība

(1) Mēs nodrošinām arī neierobežotu atbildību par zaudējumiem, kas radušies pārkāpumu pret personas dzīvību vai veselību rezultātā. Mēs nodrošinām arī neierobežotu atbildību visos pārkāpumu vai rupjas neuzmanības gadījumos, ja defekts tiek slēpts krāpnieciskā nolūkā, garantijas uzņemšanās pirkuma objekta iegādei gadījumā un visos citos tiesiski regulētajos gadījumos.

(2) Atbildība par defektiem netiešās garantijas ietvaros atbilst attiecīgajam mūsu klientu informācijā ietvertajam regulējumam (II daļa).

(3) Ja attiecīgā situācija ir saistīta ar svarīgiem līgumiskajiem pienākumiem un ietver maznozīmīgu nolaidību, mūsu atbildība tiek ierobežota ar paredzamajiem zaudējumiem, kas ir raksturīgi šāda veida līgumam. Termins “svarīgi līgumiskie pienākumi” attiecas uz svarīgajiem pienākumiem, kas izriet no līguma rakstura, un kuru neizpilde var apdraudēt līguma mērķa sasniegšanu. Tas ietver arī pienākumus, kurus mums uzliek līguma saturs, lai atvieglotu līguma mērķa sasniegšanu, kuru izpilde nodrošina pienācīgu līguma izpildi, un kuru ievērošanu jūs parasti uzskatāt par pašsaprotamu.

(4) Attiecībā uz nebūtisku līgumisko pienākumu neizpildi mēs neuzņemsimies atbildību, ja attiecīgajā situācijā pienākumu neizpilde ir saistīta ar mazsvarīgu nolaidību.

(5) Attiecīgās tehnoloģijas pašreizējais stāvoklis padara neiespējamu garantēt, ka datu nosūtīšanas darbības, kuru veikšanai tiek izmantots internets, norisināsies bez kļūdām, un tiks nodrošināta nepārtraukta šo darbību veikšanas iespēja. Šajā sakarā mēs nevaram garantēt pastāvīgu un netraucētu tīmekļa vietnes darbību, kā arī tajā piedāvātā pakalpojuma pieejamību.

6. Tiesiskā regulējuma izvēle, izpildes vieta un jurisdikcija

(1) Tiek piemēroti Vācijas normatīvie akti. Šis normatīvo aktu regulējums tiek piemērots klientiem tikai tad, ja tas nenozīmē aizsardzības, ko garantē tās valsts obligātie noteikumi, kurā atrodas attiecīgā klienta dzīvesvieta, atcelšanu (uzticēšanās princips).

(2) Ja neesat patērētājs, bet gan komersants, juridiskā persona - publisko tiesību subjekts vai institucionālais fonds, kura darbību reglamentē publiskās tiesības, mūsu uzņēmējdarbības veikšanas vieta ir attiecīgā jurisdikcija, kā arī visu pakalpojumu, kas izriet no darījumu attiecībām ar mums, sniegšanas vieta. Tādi paši noteikumi ir attiecināmi arī uz situācijām, kurās jums nav saistības ar vispārējo jurisdikciju Vācijā vai ES, kā arī uz situācijām, kurās uz tiesvedības uzsākšanas brīdi nav zināma dzīvesvieta vai regulārā dzīvesvieta. Tas nekādi neietekmē iespēju vērsties tiesā, kas atrodas kādā citā jurisdikcijā.

(3) Netiek piemēroti ANO Konvencijas noteikumi par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

_______________________________________________________________________________________

II. Informācija klientiem

1. Pārdevējs

Amstaff Wear GmbH
Großbeerenstraße 169-171
12277
Berlīne
Vācija
Tālrunis: 03032592914
E-pasts: shop@amstaffwear.de

Eiropas Komisija nodrošina platformu strīdu risināšanai ārpustiesas kārtībā (ODR platforma), kuru ir iespējams aplūkot tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/odr.

2. Informācija par līguma slēgšanu

Tehniskās līguma slēgšanas darbības, pati līguma slēgšana un izmaiņu veikšanas darbības tiek veiktas saskaņā ar mūsu Standarta uzņēmējdarbības noteikumu 2. punktu (I daļa).

3. Līguma valoda, līguma teksta saglabāšana

3.1. Līgums tiek sagatavots angļu valodā.

3.2. Mēs nesaglabājam pilnu līguma tekstu. Pirms pasūtījuma nosūtīšanas iepirkuma groza sistēmā, līguma datus var izdrukāt vai elektroniski saglabāt, izmantojot pārlūka drukāšanas funkciju. Kad esam saņēmuši jūsu pasūtījumu, jums vēlreiz e-pastā tiks nosūtīti pasūtījuma dati, ar tālpārdošanas līgumiem saistītā tiesiskā informācija un standarta uzņēmējdarbības noteikumi.

4. Produkta vai pakalpojuma galvenās īpašības

Galvenās produkta un/vai pakalpojuma īpašības ir aplūkojamas produkta aprakstā un mūsu tīmekļa vietnē sniegtajā papildinformācijā.

5. Cena un apmaksas kārtība

5.1. Attiecīgajos piedāvājumos tiek norādīta galīgā cena, kā arī sūtīšanas izmaksas. Tās ietver visas cenas sastāvdaļas, tostarp arī saistītos nodokļus.

5.2. Pirkuma cenā nav iekļautas sūtīšanas izmaksas. Informāciju par tām var saņemt, nospiežot attiecīgo pogu mūsu tīmekļa vietnē, vai uz attiecīgās preces apraksta, šīs izmaksas tiek atsevišķi norādītas pasūtīšanas procesa laikā, un jūs tās apmaksājat atsevišķi, izņemot, ja ir vienošanās par bezmaksas piegādi.

5.3. Jums pieejamie apmaksas veidi tiek parādīti, nospiežot attiecīgā nosaukuma pogu mūsu tīmekļa vietnē vai attiecīgā produkta aprakstā.

5.4. Visi samaksas prasījumi, kas izriet no noslēgtā līguma, jāapmierina nekavējoties, izņemot, ja attiecīgajam apmaksas veidam tiek noteikta cita kārtība.

6. Piegādes noteikumi

6.1. Piegādes noteikumi, datums un iespējamie ierobežojumi ir pieejami, nospiežot attiecīgā nosaukuma pogu mūsu tīmekļa vietnē vai attiecīgā produkta aprakstā.

6.2. Ja esat patērētājs, tiek piemēroti šādi likumiskie noteikumi: Risks attiecībā uz sūtīšanas laikā nejauši notikušu pārdotā produkta iznīcināšanu vai sabojāšanu tiek nodots jums tikai pēc attiecīgā produkta piegādes, neatkarīgi no tā, vai preču nosūtīšana ir apdrošināta. Šis nosacījums netiek piemērots, ja esat neatkarīgi piesaistīts transporta uzņēmums, kuru mēs neesam norādījuši, vai persona, kura kā citādi tiek izmantota sūtīšanas darbību veikšanai.

7. Likumā noteiktās garantijas izmantošanas tiesības

7.1. Tiek piemērotas likumā noteiktās garantijas izmantošanas tiesības.

7.2. Jums kā produkta lietotājam ir pienākums nekavējoties pārbaudīt produkta komplektācijas pilnīgumu, acīmredzamu defektu un nosūtīšanas laikā radušos defektu esamību un nekavējoties rakstiski iesniegt mums un transporta uzņēmumam savas pretenzijas. Pat, ja jūs neizpildīsiet šo prasību, tas nekādi neietekmēs jūsu likumīgās garantijas prasības.

Šos SUN un klientu informāciju izveidoja IT tiesībās specializējušies Händlerbund juristi, un nepārtraukti tiek pārbaudīta to tiesiskā atbilstība. Händlerbund Management AG garantē tekstu tiesisko drošību un uzņemas atbildību izsniegtu brīdinājumu gadījumā. Plašāka informācija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē: http://www.haendlerbund.de/agb-service.